(028) 3822 0590, 3829 2399

Dịch vụ Email Offline

Mô tả Mail Relay 1 Mail Relay 2 Mail Relay 3 Mail Relay 4 Mail Relay 5
Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Account root mail
Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

Ghi chú:

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này đuợc áp dựng kể từ ngày 01/11/2013