Quá trình gia công lỗ tự động trong solidcam
29/10 2020

SolidWork sử dụng tính năng Hole Wizard để tự động tạo ra các loại lỗ khác nhau như: lỗ bậc, lỗ thẳng, ỗ ren… Điều đó dẫn đến tất cả các thông số của lỗ như chiều sâu, đường kính… sẽ cùng nằm trong một tính năng. 

Sau đó SolidCAM sẽ nhận diện các tính năng của các lỗ đuợc tạo bởi Hole Wizard và tự động chèn các thông số như chiều sâu, đường kính… vào quy trình gia công để tạo ra các chương trình gia công như khoan, phay biên dạng , phay hốc… phù hợp với các tính năng đó. 

Các thông số và thông tin hình học có trong SOLIDWORK Hole Wizard

Các dữ liệu của tính năng SOLIDWORK Hole Wizard đợc tự động cập nhật vào quy trình gia công của SolidCAM.

  • Hole Wizard Parameters cung cấp các thông tin như chiều sâu, đường kính, góc vát, bước ren…
  •  Hole Wizard Geometry Entities cung cấp các đối tượng hình học của lỗ

Các thông số và thông tin hình học có trong SOLIDWORK Hole Wizard

Các dữ liệu của tính năng SOLIDWORK Hole Wizard đợc tự động cập nhật vào quy trình gia công của SolidCAM.

  • Hole Wizard Parameters cung cấp các thông tin như chiều sâu, đường kính, góc vát, bước ren…
  • Hole Wizard Geometry Entities cung cấp các đối tượng hình học của lỗ

Tạo chương trình gia công từ Machining Process trong SolidCAM


SolidCAM chèn các thông số và biên dạng hình học của tính năng SOLIDWORK Hole Wizard vào Machining Process để tạo các chương trình gia công

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.